Dick & Carey Model

Dick & Carey Model

Stappen Dick & Carey model

Afbeeldingsresultaat voor dick and carey model

Stap 1: bepalen van de leerdoelen

 • Bepaal de einddoelen die op het einde van de instructie bereikt moet zijn
 • Voer een behoefteanalyse uit; betrek actoren in het proces

Stap 2: Analyse van de instructiesituatie

 • Bepaal hoe lerenden uiteindelijk een doel zullen bereiken
 • Taakanalyse: Dick en Carey stellen een procedure analyse voor van de stappen en van de vaardigheden die één in de procedure voorkomen
 • Informatieverwerkingsanalyse: deze analyse focust op de mentale operaties die de lerende stap voor stap zal uitvoeren (bijv. de opeenvolgende stappen in een berekening, een vertaling, de uitwerking van een tekststructuur).
 • Leertakenanalyse: welke zijn de opeenvolgende leertaken die het gevraagde gedrag en de mentale operaties uitlokken?

Stap 3: Bepaal het startgedrag en de kenmerken van de lerende

 • Bepaal welke voorkennis en voorwaardelijke procedures de lerende reeds moet beheersen
 • Besteed aandacht aan hogere orde denkvaardigheden, persoonlijkheidskenmerken, houdingen en andere relevante kenmerken van de lerenden voor de gegeven leerdoelen.

Stap 4: Expliceer de operationele doelen

 • Zet de algemene leerdoelen om in concrete leerdoelen waarin observeerbaar gedrag en afgelijnde kenniscategorieën benadrukt worden.

Stap 5: Werk criterium gebaseerde testen uit

 • Deze testen helpen om te bepalen of lerenden de nodige voorkennis beheersen
 • De testen kijken verder na of de lerenden stap voor stap de leerdoelen op een gepaste manier beheersen
 • Werk een evaluatie uit om de uitgewerkte instructieaanpak op zijn effectiviteit of efficiëntie te bepalen.
 • De criteria geven zeer concreet de kwantiteit en kwaliteit van het verwachte gedrag weer.

Stap 6: Bepaal de afzonderlijke instructiestrategieën

 • Dit levert een lineaire opbouw op van de opeenvolgende instructiestrategieën die door de instructieverantwoordelijke toegepast worden.
 • In deze stap wordt definitief gekozen voor een manier waarop het onderwijs zal geïmplementeerd worden: contactonderwijs, groepswerk, afstandonderwijs, zelfgestuurd leren, online-pakkatten, een combinatie van contactonderwijs en online leren (ook ‘blended learning’ genoemd).

Stap 7: Ontwikkel de leerstof die in de leermaterialen wordt gepresenteerd

 • Het eindresultaat bij deze stap is een keuze en uitwerking van de leerstof in één of andere medium.
 • De auteurs raden aan om bestaande materialen te hergebruiken en voldoende rekening te houden met implementatiekeuzes voor de instructie uit stap 6.

Stap 8: Formatieve evaluatie

 • Het doel van formatieve evaluatie is om informatie te verzamelen als basis voor de revisie en het verder ontwikkelen van de uitgewerkte instructie en leermaterialen.
 • De formatieve evaluatie kan gebeuren op basis van interviews met enkele lerenden, een groepsgesprek of veldtest (field trial)

Stap 9: Summatieve evaluatie

 • Bepaal de effectiviteit van het volledige instructiepakket
 • Deze stap kan klein- of grootschalig opgezet worden en gedurende een korte of lange periode. De keuze is afhankelijk van de verwachte verspreiding van het ontwikkelde instructieontwerp.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *