Archief van
Tag: toekomstgericht onderwijs

Wat?!@ Leerkracht van de toekomst?

Wat?!@ Leerkracht van de toekomst?

Een leerkracht van de toekomst speelt in op de zaken die aan het veranderen zijn in onze huidige maatschappij op het gebied van technologie en digitalisering. Op dit moment is er een verandering aan het plaatsvinden van industriële samenleving naar een kennis- en netwerksamenleving. Het gevolg hiervan is dat meer mensenwerk wordt gedaan door machines en dat hierbij meer gebruik wordt gemaakt van computers en ICT. Niet alleen het gebruik van ICT veranderd, maar ook de rol van de leerkracht, organisatie, functies en curriculum binnen de scholengemeenschappen. Om hier als leerkracht goed mee leren om te gaan zijn er de zogeheten 11 competenties die weergegeven worden in een model; 21e eeuwse vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die kinderen/ jongeren nodig hebben om straks in de toekomst goed te kunnen functioneren in de samenleving.

Toekomstgericht onderwijs houdt ook in dat je leerlingen digitale vaardigheden bijbrengt. Je bereidt hiermee kinderen voor op het werken en leren in de digitale wereld en het leren omgaan met nieuwe technologieën. Een term die hiervoor vaak wordt gebruikt is ‘digitale geletterdheid’. Dit is geen 21e eeuwse vaardigheid, maar het begrip duidt op de combinatie van de vaardigheden: computational thinking, mediawijsheid en informatievaardigheden. Computational thinking houdt in dat leerlingen leren te programmeren van bijvoorbeeld een game of andere software/ hardware. Hierbij draait het om vaardigheden die nodig zijn om complexe problemen op te lossen. Leerlingen kunnen dit alleen leren door zelf de technologie te gebruiken.

Een aantal voorbeelden van verschillende innovatieve toepassingen van ICT in het onderwijs:

Ozobot

De ozobot is een lijn volgend robotje in de vorm van een helm, dat zich kan voortbewegen doormiddel van twee wieltjes. Het robotje beschikt over lichtsensoren die de robot kan herkennen. Doordat een Ozobot het verschil ‘ziet’ tussen wit en zwart kan het een zwarte lijn volgen die je tekent, plakt of print op wit papier.

Scratch

Met deze website leren kinderen de basisvaardigheden van het programmeren door het maken van een project (game).  Ze geven de computer opdrachten om figuren te laten bewegen, geluid te laten maken en te reageren.

Virtual Reality

Virtual reality maakt het mogelijk om een 3D wereld te simuleren die ons helemaal omsluit. Zo lijkt het of we ‘echt’ op een andere plek zitten, terwijl je gewoon thuis op de bank zit.

Een toekomstgerichte leerkracht wordt je niet zomaar. Je moet als leerkracht open staan voor vernieuwingen en durven om nieuwe innovaties uit te proberen. Probeer eens een keer een ICT-toepassing bij een bestaande methode les te betrekken of een les te ontwikkelen waarbij mediawijsheid de nadruk krijgt. Tuurlijk zullen er dingen gebeuren die je niet had verwacht en tuurlijk zal het in het begin onwennig zijn, maar de leerervaringen die jezelf ontdekt of samen met de leerlingen is onbetaalbaar! Je zult groeien als leerkracht en meer grip krijgen over deze kennis- en netwerk samenleving die in 2032 werkelijkheid wordt.

Kan jij als leerkracht het verschil maken en leerlingen vaardigheden aanbieden die zij nodig hebben om in de veranderende samenleving goed te kunnen functioneren? Dan ben jij een leerkracht van de 21e eeuw!!

Model van Mayer en TPACK

Model van Mayer en TPACK

Het model van Mayer (cognitieve multimediatheorie)

Het belangrijkste uit dit model vind ik de effectieve multimedia principes. Deze principes zijn bedoeld om het werkgeheugen van de kinderen te minimaliseren en om een les te ontwerpen.

  1. Representatie – Gebruik zoveel woorden als afbeeldingen
  2. Contiguïteit – Presenteer de woorden en afbeeldingen gelijkertijd
  3. Coherentie – Gebruik geen ongerelateerd materiaal
  4. Modaliteit – woorden liever auditief dan geschreven tekst
  5. Redundantie –  gesproken tekst behoeft geen geschreven tekst meer
  6. Segmentatie – informatie opdelen in betekenisvolle delen

Het TPACK model

Het belangrijkste uit het TPACK model vind ik de combinatie van didactiek, ICT en vakinhoud bij het ontwerpen van een les. Hoe kun je bij het vak; bewegingsonderwijs, ICT en didactiek ook een bepaalde rol spelen? Hier kun je over nadenken als leerkracht en wat de mogelijkheden zijn.

Deel 5 – 41 tm. 50

Deel 5 – 41 tm. 50

41. Wonder Dash

Informatie:

https://www.makewonder.com/robots/dash

42. LEGO Boost

Informatie:

https://www.lego.com/nl-nl/themes/boost

44. 125 leerzame apps & websites

Informatie en artikel:

45. Juf in de wolken

Informatie:

http://www.jufindewolken.nl

46. Bloxels

Informatie:

http://home.bloxelsbuilder.com/

47. LEGO We Do

Informatie:

https://www.legoleerlijn.nl/wedo/

48. Cubetto

Informatie:

https://www.primotoys.com/

50. Scratch Jr

Informatie:

https://www.scratchjr.org/

Deel 4 – 31 tm. 40

Deel 4 – 31 tm. 40

31. CoSpace

Informatie en software:

https://cospaces.io/edu/

33. Fable Bot

Informatie:

https://www.shaperobotics.com/nl/

34. HP Sprout

Informatie:

https://www.hp-sprout.nl

35. Kraak’M

Informatie en software:

https://www.kraakm.nl/

37. Matterport

Informatie en software:

https://matterport.com/

38. Python

Informatie en software:

https://www.python.org/

39. Potato Pirates Game

Informatie:

https://www.potatopirates.game/the-game

40. WisMon VR

Informatie:

http://www.wismon.nl/voor-scholen/VR

Deel 2 – 11 tm. 20

Deel 2 – 11 tm. 20

11. Osmo

Informatie: https://www.playosmo.com/en/

12. Virtual Reality

Informatie: https://www.vr-bril.info/

14. Classdojo

Informatie en software:

https://www.classdojo.com/nl-nl/

15. Thinglink

Informatie en software:

https://www.thinglink.com/

17. Pear deck

Informatie en software:

https://www.peardeck.com/

16. Glogster

Informatie en software:

https://edu.glogster.com/

18. Open Leerhuis

Informatie en software:

http://www.openleerhuis.be/

19. Scratch

Informatie en software:

https://scratch.mit.edu/

20). Pro connect

Informatie en software:

https://www.prowise.com/nl/presenter-software/proconnect/

Tandenpoetsrobot (met Addie Model) – BB

Tandenpoetsrobot (met Addie Model) – BB

Tandenpoetsrobot – Unplugged Programmeren – Bovenbouw – 06-02-2017

Naar aanleiding van het Addie Model is deze les ontworpen.

Analysis
Het probleem, mogelijke oplossingen of de gewenste situatie vaststellen.
Ik vond
de les op codekinderen.nl, namelijk: sandwich robot. Deze les laat kinderen een robot programmeren.
http://www.codekinderen.nl/leerling/unplugged/sandwich-robot/index.html

Design
Gebruik de analyse om een les te ontwerpen.
Naar aanleiding van de les op codekinderen.nl: de sandwich robot wil ik een eigen les ontwerpen. Ik gebruik de opzet van deze les, maar vervorm deze naar een ander onderwerp, namelijk: tandenpoetsen.

Development
Het ontwerpvoorstel uitwerken tot een eerste product.

Implementation
Uitvoeren van de ontworpen les. eventueel eerst uitproberen en weer aanpassen.

Onderdeel; Design verliep in het begin schroef. Ik wilde eigenlijk te veel. Het idee was een ochtendritueel en dat ieder groepje een onderdeel kreeg, bijvoorbeeld: broek aantrekken, uit bed stappen etc. Ik kwam erachter dat ik veel te groot aan het denken was. Uiteindelijk besloot ik om alleen een programma te ontworpen voor een robot die gaat tandenpoetsen.

Evaluatie
Je evalueert op eerder genoemde punten.

Zie uitvoering/Reflectie.