Archief van
Tag: Onderzoekend leren

Literatuur W&T

Literatuur W&T

Hieronder heb ik een lijst gemaakt met alle literatuur over Wetenschap en Technologie wat ik tot nu toe heb verzameld. Als je literatuur zoekt over een bepaald onderwerp, maak er gebruik van zou ik zeggen!

Mocht je nog andere relevante literatuur weten over W&T? Laat het mij even weten in een reactie.

TitelBoek, artikel,
website, etc.
Onderwerpen
Wetenschap en
techniek op de
basisschool, van
Keulen en Oosterheert, Noordhoff
BoekAlgemeen W&T informatie
Beter leren door
onderzoek, Van Oers,
obv-review
ArtikelAlgemeen W&T informatie
Wetenschap en
technologie in het
basis en speciaal
onderwijs, 2016
ArtikelLeerlijnen W&T
http://wetenschapentechnologie.slo.nl/over-wetenschap-entechnologie/leerplankaderWebsite Leerplankader W&T
Ons Onderwijs 2032
Eindadvies januari
2016
ArtikelEindadvies hoe het
onderwijs er in 2020 eruit hoort te zien
Techniekpact 2020Artikel Samenvatting over
mogelijkheden met
techniek in de klas.
http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardighedenWebsite Uitleg over 21ste
eeuwse vaardigheden
http://www.ecent.nl/artikel/2000/view.do  
van der Rijst,
onderzoekende
houding
ArtikelDe 6 aspecten van een
wetenschappelijke
onderzoekende
houding
J. Walma van der
Molen, Universiteit
Twente. Publicatie
naar een raamwerk
voor 
talentontwikkeling
ArtikelKlein onderzoek naar
nieuwsgierige houding
op twee basisscholen
Sociaal
constructivisme –
www.beteronderwijsnederland.nl
ArtikelAlles over het
sociaalconstructisme
Van den Berg, Heen en weer denken tussen
begrippen en
verschijnselen
ArtikelBegrippen en
verschijnsels
https://www.hetweekendvandewetenschap.nl/WebsiteWeekend van de
wetenschap
Peeters, m 2015
moedig een
nieuwsgierige houding aan JSW 9-12-15
ArtikelNieuwsgierige houdin
van leerlingen
aanmoedigen
Denksleutels creatief  
Instructiebladen https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/videos/73-denksleutels
Instructiebladen/ artikelDenksleutels
Integreren op niveauArtikelW&T integreren op
niveau
Onderzoeksvraag
opstellen
ArtikelHoe stel je een goede
onderzoeksvraag op?
Peeters en van baren:
nawrocka 2014 Onderzoekend leren hoe
begeleid je leerlingen
bij hun onderzoek
ArtikelBegeleiding van
leerlingen bij OL
Peeters en van baren:
nawrocka 2015
Groeien in
onderzoekend leren
ArtikelGroeien in
onderzoekend leren
Banchi and Bell (2008)
– The many levels of
Inquiry
ArtikelVerschillende niveaus
van onderzoek doen
http://www.ru.nl/wetenschapsknooppunt/materialen/hulpmiddelen/Website Hulpmiddelen bij het
onderzoekend leren
(zoals
vragenmachientje, het
indelen van groepjes
met voorzitter etc)
http://www.ru.nl/wetenschapsknooppunt/materialen/artikelen/Website Zie artikelen van o.a.
M. Peeters
leidraad boek 6
wetenschappelijke
doorbraken de klas in
Artikel Leidraad voor een
project onderzoekend
leren. Elke stap voor
onderzoekend leren
wordt hier uitgebreid
uitgelegd.
http://www.iederkindeentalent.nl/inspiratie/onderzoekende-en-ontwerpende-lessenseries/Website voorbeelden van
onderzoekende en
ontwerpende
lessenseries
http://www.iederkindeentalent.nl/lesmateriaal/     Website Lesmateriaal voor een
lessenserie
http://www.wetenschapsknooppuntzh.nl/activiteiten/lespakketten/?kind=lesmateriaal&targetgroup=bovenbouwWebsite Bovenbouw
lespakketten
lessenserie
http://www.schoolaanzet.nl/fileadmin/contentelementen/school_aan_zet/Opbrengsten_CfP_2013-2014/Lesideee_en.pdfWebsiteMet lesideeën over
aardrijkskunde en
geschiedenis en N&T
https://onderwijsmiddelen.c3.nl/project/expedition-chemistry/Website Met lesideeën over
scheikunde
Louman, Hotze, Van
Gijsel, Smit en Van
Laar,‘Taal in de W&T-les’ lezen (JSW, 2016)
ArtikelGebruik van taal bij
W&T lessen.
Onderzoekend denken en leren in de klas –
Expertisecentrum
W&T
ArtikelVerschillende scholen
vertellen over W&T
lessen
21st century skills
Xplained
Video Uitleg over 21st
century skills
Notitie grote
onderwijstrends
ArtikelVeranderingen in de
samenleving
Verandering in de
context modern samenleving -lesmateriaal-
web
ArtikelVerandering in de
samenleving
Black& William (1998) ArtikelFormatieve en
summatieve
assessment
Hattie& Timperly
(2009) Power Feedback
ArtikelFormatieve en
summatieve
assessment
Vaardigheden RubricsOnderzoeken en
ontwerpen VROO
ArtikelVaardigheden en
houding beoordelen/
observeren leerlingen
VLOO ScoreformulierScoreformulier Vaardigheden
beoordelen leerlingen
Vaardigheden De Vaan en MarellBoek Vaardigheden en
attitude bij natuur
onderwijs
SaZ Kwaliteitskaart
Excellentie
bevordering
doormiddel van
onderzoekend en
ontwerpend leren
ArtikelVragen stellen en
hoogbegaafdheid bij
onderzoekend en
ontwerpend leren
Observatielijst
onderzoekende
houding
Observatielijst Observatielijst voor een onderzoekende
houding
Leerlijn
onderzoeksvaardigheden
LeerlijnLeerlijn onderzoeksvaardigheden
http://tule.slo.nl/OrientatieOpJezelfEnWereld/F-KDOrientatieJezelfEnWereld.htmlWebsite kennisdoelen
http://wetenschapentechnologie.slo.nl/componenten-van-w-en-t/onderzoeken-enontwerpen/leerlijn-onderzoekenWebsite Vaardighedendoelen
onderzoeken
http://wetenschapentechnologie.slo.nl/componenten-van-w-en-t/onderzoeken-enontwerpen/leerlijn-ontwerpenWebsite Vaardighedendoelen
ontwerpen
http://wetenschapentechnologie.slo.nl/componenten-van-w-en-t/houding/uitwerkingWebsite Doelen houding
http://www.arbovakbase.nl/artikel/vragen-relevant-voor-de-meetstrategie-2137549.htmlWebsite Discussie over het nut
van kennistoetsen bij
onderzoekend leren.  
Vaak vragen toetsen
niet naar de juiste
kennis/ inzicht
http://www.techyourfuture.nl/employee/53/Prof.-dr.-J.H.-Juliette-Walma-van-der-MolenWebsiteBREED en SMAL
https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/rijke-leeractiviteiten/bloomWebsiteTaxonomie van Bloom
Formatieve en
summatieve
assessment
Afbeelding Ontwikkeling van
leerlingen volgen doormiddel van resultaten
of begeleiding.
Techniek in een tasjeWerkblad Introductie van een
onderzoekend en
ontwerpend leren les.
Prof .dr. J. Walma Vander Molen, hoogleraarTalentontwikkeling enW&T, UTwenteWebsite SMAL en BREED
Taxonomie van BloomAfbeeldingHoge orde vragen
http://www.schoolaanzet.nl/fileadmin/contentelementen/school_aan_zet/Opbrengsten_CfP_2013-2014/Lesideee_en.pdfArtikel Lesideeën
onderzoekend leren
met andere WO
vakken.
https://www.leraar24.nl/integratie-wetenschap-techniek-pabo-2/Video Integratie W&T
De Vaan & Marell,
hfdst 12 Van Keulen &Oosterheert, hfdst 7
BoekVragen stellen
Onderzoek naar hygiëne en bacteriën in de school/klas – MB/BB

Onderzoek naar hygiëne en bacteriën in de school/klas – MB/BB

Onderzoek naar Hygiëne en bacteriën in de school/klas – Wetenschap en Techniek – Middenbouw en Bovenbouw

Hieronder staan de bestanden die je nodig zult hebben om deze lessenserie ook uit te voeren. Deze lessenserie is bedoeld voor een groep die nog weinig tot niets met onderzoekend leren heeft gedaan. De beginsituatie is in mijn lesbeschrijving beschreven. Dit kan voor iedereen anders zijn. Kijk wat je eruit kunt halen voor je eigen groep en hoe je de leerlingen aan het werk wilt zetten! (gestructureerd, begeleidend of de leerlingen zelf een onderzoek laten opzetten)

Bron: