Archief van
Tag: Onderwijskundig ontwerpen

Uitvoering in de praktijk – Symbaloo lesplan – recyclen – MB/BB

Uitvoering in de praktijk – Symbaloo lesplan – recyclen – MB/BB

Uitvoering en reflectie – Symbaloo lesplan – Recyclen – Middenbouw en bovenbouw

Groep 8 – de Bangert in Andijk – 09-03-2017

Voorbereiding

Ik was deze les iets minder voorbereid als normaal. Ik ging er namelijk vanuit dat er 19 chromebooks waren voor iedere leerling. Dit was niet het geval, waardoor ik tijdens de les laptops moest regelen. Ook waren er niet genoeg koptelefoons. Door gebruik te maken van de koptelefoons bij de computerhoek en mijn eigen oortjes waren alle leerlingen uiteindelijk voorzien van een koptelefoon.

Uitvoering

Ik gaf een korte intro hoe de les tot stand was gekomen. Ik had op dit moment de aandacht van de leerlingen. De uitleg was duidelijk voor de kinderen. Vervolgens gingen alle leerlingen tegelijkertijd een chromebook pakken. Ze waren erg aan het opdringen, dit moet ik de volgende keer anders aanpakken. Ik ga dit de volgende keer aanpakken door om de beurt een groepje naar de kast te sturen om een chromebook te pakken. Door een mindere goede voorbereiding was het vrij onrustig in de klas (laptop en koptelefoons pakken, opzoek naar WIFI etc.) Voor de volgende keer is het handiger om de link alvast op het bord te schrijven en de handelingen door te nemen. Door de onrust van de chromebooks en laptops waren sommige kinderen klaar en sommige niet. Uiteindelijk waren alle leerlingen begonnen aan de symbaloo over recyclen. De leerlingen waren heel serieus, acties en geconcentreerd bezig. Als de kinderen een vraag hadden, mochten ze hun vinger opsteken. Gebruik van de vragenkaartjes was ook een mogelijkheid geweest. De afronding vond de laatste paar minuten plaats, want het was eigenlijk al tijd om naar huis te gaan. De leerlingen waren erg enthousiast over deze manier van werken en willen het zeker vaker doen!

De leerlingen hebben doormiddel van de zelfontwikkelde les over recyclen de lesdoelen zelfstandig bereikt over recyclen.

De opbrengst van deze opdracht kun je in het onderstaand PDF bekijken:

Uitvoering in de praktijk – Dagje naar London! – BB

Uitvoering in de praktijk – Dagje naar London! – BB

Uitvoering en reflectie – Dagje naar London! – BB

Groep 6/7 – RKBS Gerardus Majella in Onderdijk – 23-02-2016

Ik startte de les met het doornemen van de kleinschalige kaart van de Verenigde Staten. Ik kon duidelijk merken dat het hard nodig was om de belangrijkste punten door te nemen, want ik merkte al dat de kinderen weinig tot niets wisten over kaartlezen. Door de uitleg van de legende, windrichtingen, coördinaten en waar natuurlijk London op de kaart lag, heb ik de kinderen goed kunnen voorbereiden op de verwerkingsopdrachten. De opdrachten sloten goed aan bij het thema dat er in de klas was. Ze hadden al veel behandeld over London, maar de kaart was nog niet aanbod gekomen. Ik had 2 verschillende kaarten van London opgezocht en daarbij een opdracht voor de kinderen gemaakt. Kaart 1 vonden de kinderen moeilijker dan kaart 2. Dat had ik expres gedaan, zodat alle kinderen op zijn/haar eigen niveau met kaartlezen konden werken. Ik hoefde mij weinig bezig te houden met de uitwerkingen van de opdrachten, omdat de opdracht vrij duidelijk was voor de kinderen en wat ze moesten doen was ook beschreven op het werkblad.

Als ik kijk naar de doelen die ik van te voren had gesteld, kan ik het volgende concluderen:

Door deze les weten de kinderen waar London ligt op de kleinschalige kaart en ze weten waar de bezienswaardigheden op de grootschalige kaart in London zich bevinden. De kinderen zijn intensief bezig geweest met kaartlezen en kunnen nu visualiseren en analyseren. “Bij visualiseren gaat het erom dat je je kunt oriënteren met behulp van de kaart aan de hand van een oriëntatiepunt uit de werkelijkheid (of op een foto van de werkelijkheid).” (Baltus & Rijborz, p. 37) Dit kun je duidelijk terug zien in de opdracht over kaart 2. “Bij het analyseren gaat het erom dat je een patroon ontdekt in één kaart, of tussen twee verschillende kaarten. Dat patroon kan gebruikt worden om verbanden aan te geven tussen verschijnselen. Het kan gaan om aardrijkskundige verschijnselen, zoals bevolkingsdichtheid.” (Baltus & Rijborz, p. 37) Deze manier van werken kwam vooral terug bij kaart 1.

Naast de doelen voor de kinderen had ik voor mijzelf ook nog een doel gesteld. Mijn doel was om een ICT-tool op een juiste manier in te zetten. Dit doel is zeker voor mij bereikt. Ik had gebruik gemaakt van een virtual reality bril. Door deze bril kun je 360 graden om je heen kijken en dus ook in London. De kinderen vonden het geweldig! Ze hadden dit nog nooit mee gemaakt en waren nog meer betrokken door deze tool. Ze zagen de London Eye en de Big Ben. Het leukste vond ik dat wat ze zagen in de VR-bril meteen toepaste bij de verwerkingsopdracht met het kaartje van London. Een uitspraak van een kind was: “Hé, die heb ik net in het echt gezien! De Big-Ben is in de buurt van de London Eye”. De kaarten kwamen tot leven door gebruik te maken van de VR-bril.

Het was een geslaagde les. De kinderen hebben veel geleerd en waren erg betrokken en enthousiast!

Onderzoek naar hygiëne en bacteriën in de school/klas – MB/BB

Onderzoek naar hygiëne en bacteriën in de school/klas – MB/BB

Onderzoek naar Hygiëne en bacteriën in de school/klas – Wetenschap en Techniek – Middenbouw en Bovenbouw

Hieronder staan de bestanden die je nodig zult hebben om deze lessenserie ook uit te voeren. Deze lessenserie is bedoeld voor een groep die nog weinig tot niets met onderzoekend leren heeft gedaan. De beginsituatie is in mijn lesbeschrijving beschreven. Dit kan voor iedereen anders zijn. Kijk wat je eruit kunt halen voor je eigen groep en hoe je de leerlingen aan het werk wilt zetten! (gestructureerd, begeleidend of de leerlingen zelf een onderzoek laten opzetten)

Bron:

Uitlokken van conflicten (ludodidactiek) – BB

Uitlokken van conflicten (ludodidactiek) – BB

Uitlokken van conflicten – Ludodidactiek – Bovenbouw

Bij ludodidactiek zijn de volgende punten belangrijk voor de motivatie van leerlingen: interactie, competitief, relatie, autonomie en gedrag. Ik heb samen met Kim Ursem een handleiding gemaakt over het uitlokken van conflicten bij kinderen. Hier komen interactie, competitief, relatie en voornamelijk gedrag in terug. Onze onderzoeksvraag was toen:

Hoe reageren kinderen op situaties die een conflict uitlokken en hoe wordt dit conflict opgelost?

Deze didactiek sluit heel erg aan bij dit onderzoek. De mechanics, dynamics en Aestetics komen in dit onderzoek duidelijk terug.

Symbaloo lesplan – Recyclen – MB/BB

Symbaloo lesplan – Recyclen – MB/BB

Symbaloo lesplan – Recyclen – Middenbouw en Bovenbouw

Door middel van de theorie van Mayer en het platform van Symbaloo lesplan is het mogelijk om kinderen met een activerende werkvorm zelfstandig aan het werk te zetten waarbij ze ook de gestelde lesdoelen zelf kunnen bereiken. Je kunt als leerkracht lesplannen maken en delen met elkaar, maar hoe leuk zou het zijn als kinderen zelf een lesplan maken!

De koppeling met de theorie van Mayer en het Symbaloo lesplan staat hieronder beschreven:

RepresentatieGebruik zoveel woorden als afbeeldingen.
De les is gemaakt met symbaloo, daarin heb ik bij elke vraag een afbeelding of video geplaatst.
ContiguïteitPresenteer de woorden en afbeeldingen gelijkertijd
In de video’s worden afbeeldingen/frames achter afgespeeld in combinatie met gesproken tekst en een achtergrond stem geeft verdere informatie.
Modaliteitwoorden liever auditief dan geschreven tekst.
De informatie wordt auditief aangereikt en wordt visueel ondersteund
Redundantiegesproken tekst behoeft geen geschreven tekst meer
Na een video zijn er alleen vragen en geen extra informatie.

Link naar Symbaloo lesplan – Recyclen: http://lessonplans.symbaloo.com/preview/L39216/

Inloggen voor leerlingen/studenten: https://lessonplans.symbaloo.com/

Handleiding – Dagje naar London! – BB

Handleiding – Dagje naar London! – BB

Dagje naar London – Bovenbouw

Naar aanleiding van het TPACK model is deze les o.a. tot stand gekomen. Ik heb deze les gegeven als aardrijkskunde les bij het thema: Engeland.

De volgende lesdoelen worden bereikt tijdens deze les:

kerndoel 50: De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen
de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en
ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.      
De kinderen kennen/weten na afloop van de les:
Weten waar Londen ligt
Weten welke bezienswaardigheden er allemaal zijn in Londen
De kinderen kunnen na afloop van de les:
Kunnen werken met kaarten
Kunnen het Verenigd koninkrijk op verschillende manieren beoordelen
en opzoeken in een atlas
Visualiseren, analyseren en (interpreteren)  

Wat?!@ Leerkracht van de toekomst?

Wat?!@ Leerkracht van de toekomst?

Een leerkracht van de toekomst speelt in op de zaken die aan het veranderen zijn in onze huidige maatschappij op het gebied van technologie en digitalisering. Op dit moment is er een verandering aan het plaatsvinden van industriële samenleving naar een kennis- en netwerksamenleving. Het gevolg hiervan is dat meer mensenwerk wordt gedaan door machines en dat hierbij meer gebruik wordt gemaakt van computers en ICT. Niet alleen het gebruik van ICT veranderd, maar ook de rol van de leerkracht, organisatie, functies en curriculum binnen de scholengemeenschappen. Om hier als leerkracht goed mee leren om te gaan zijn er de zogeheten 11 competenties die weergegeven worden in een model; 21e eeuwse vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die kinderen/ jongeren nodig hebben om straks in de toekomst goed te kunnen functioneren in de samenleving.

Toekomstgericht onderwijs houdt ook in dat je leerlingen digitale vaardigheden bijbrengt. Je bereidt hiermee kinderen voor op het werken en leren in de digitale wereld en het leren omgaan met nieuwe technologieën. Een term die hiervoor vaak wordt gebruikt is ‘digitale geletterdheid’. Dit is geen 21e eeuwse vaardigheid, maar het begrip duidt op de combinatie van de vaardigheden: computational thinking, mediawijsheid en informatievaardigheden. Computational thinking houdt in dat leerlingen leren te programmeren van bijvoorbeeld een game of andere software/ hardware. Hierbij draait het om vaardigheden die nodig zijn om complexe problemen op te lossen. Leerlingen kunnen dit alleen leren door zelf de technologie te gebruiken.

Een aantal voorbeelden van verschillende innovatieve toepassingen van ICT in het onderwijs:

Ozobot

De ozobot is een lijn volgend robotje in de vorm van een helm, dat zich kan voortbewegen doormiddel van twee wieltjes. Het robotje beschikt over lichtsensoren die de robot kan herkennen. Doordat een Ozobot het verschil ‘ziet’ tussen wit en zwart kan het een zwarte lijn volgen die je tekent, plakt of print op wit papier.

Scratch

Met deze website leren kinderen de basisvaardigheden van het programmeren door het maken van een project (game).  Ze geven de computer opdrachten om figuren te laten bewegen, geluid te laten maken en te reageren.

Virtual Reality

Virtual reality maakt het mogelijk om een 3D wereld te simuleren die ons helemaal omsluit. Zo lijkt het of we ‘echt’ op een andere plek zitten, terwijl je gewoon thuis op de bank zit.

Een toekomstgerichte leerkracht wordt je niet zomaar. Je moet als leerkracht open staan voor vernieuwingen en durven om nieuwe innovaties uit te proberen. Probeer eens een keer een ICT-toepassing bij een bestaande methode les te betrekken of een les te ontwikkelen waarbij mediawijsheid de nadruk krijgt. Tuurlijk zullen er dingen gebeuren die je niet had verwacht en tuurlijk zal het in het begin onwennig zijn, maar de leerervaringen die jezelf ontdekt of samen met de leerlingen is onbetaalbaar! Je zult groeien als leerkracht en meer grip krijgen over deze kennis- en netwerk samenleving die in 2032 werkelijkheid wordt.

Kan jij als leerkracht het verschil maken en leerlingen vaardigheden aanbieden die zij nodig hebben om in de veranderende samenleving goed te kunnen functioneren? Dan ben jij een leerkracht van de 21e eeuw!!

Ludodidactiek

Ludodidactiek

Gastspreker: Robert Stieltjes – 20-03-2017

Wat is Ludodidactiek?

Ludodidactiek is een bijzondere vorm van het ontwerpen van leerprocessen waarbij gebruik wordt gemaakt van ontwerpprincipes en -methoden die ten grondslag liggen aan het ontwerpen van games. Het doel is de motivatie van de leerlingen en de retentiewaarde van de leerstof vast te houden en te vergroten.

Play is the highest form of research” Albert Einstein

Leerlingen leren veel meer door er een spel van te maken. Bijvoorbeeld: propje in de prullenbak gooien (mikken) of op de witte strepen van het zebrapad te lopen (coördinatie van plaatsing voeten).

5 belangrijke punten voor het ontwerpen van een les waarbij je inspeelt op de motivatie van leerlingen zijn:

 • Interactie
 • Competitief
 • Relatie
 • Autonomie
 • Gedrag

Mario Kart bijvoorbeeld. Het is eigenlijk een frustrerend spelletje. Je valt in het ravijn, wordt aan de kant gebeukt, rijdt over een banaan heen etc. Het gedrag dat hier wordt uitgelokt is frustratie. Ondanks deze frustratie gaat waarschijnlijk de leerling door met het spel. Er zit namelijk een wedstrijdverband in en je kunt het altijd nog een keer opnieuw proberen. Ook kunnen andere leerlingen meedoen aan het spel en het zorgt voor interactie onderling.

Wat er eigenlijk gebeurd bij Mario Kart is de recoverable loss. Je hebt verloren, omdat de strategie die je had bedacht niet werkte. Doordat je het spel opnieuw kunt gaan spelen, kun je een andere strategie bedenken. Dit is een belangrijk aspect van de autonomie bij kinderen.

Naast dit voorbeeld en de begrippen is er een lesanalysemodel waarbij er kan worden ingespeeld op de motivatie bij leerlingen. In dit model zijn de volgende begrippen erg belangrijk:

 • Mechanics: Regels, opstellingen, spullen, ruimte
 • Dynamics: Wat doen de kinderen n.a.v. de mechanics
 • Aestetics: Hoe ervaren, voelen de kinderen zich?

Hieronder staat het lesanalysemodel en de klasinschaling:

Ik wil dit bericht graag eindigen met de volgende quote:

Websites/Online Tools voor het ontwerpen van een les

Websites/Online Tools voor het ontwerpen van een les

Webpaden

ehttp://webje.yurls.net/l/page/

Voordelen:

 • Nodige informatie verzamelen voor het Webpad. Tekstverwerken speelt een belangrijke rol.
 •  Oplossingsvaardigheden worden toegepast.

Nadelen:

 • Onduidelijke voorpagina. Heel druk geïllustreerd.
 • Veel proberen en doorklikken voordat je pas resultaat ziet.
 • Veel opdrachten staan door elkaar en niet bij thema opgeslagen.
 • Onaantrekkelijk voor leerlingen

Webkwestie

http://webkwestie.nl/

Voordelen:

 • Niveaus worden duidelijk aangegeven (basisonderwijs, voortgezet onderwijs etc.)
 • Vakkenkeuze
 • Indeling van de kwestie wordt duidelijk aangegeven
 • Geschikt voor leerlingen die zelfstandig aan het werk willen en oplossend gericht aan het werk willen.

Nadelen:

 • Groepskeuze wordt niet aangeven op de site
 • Niet zo aantrekkelijk. Je wordt niet door de site aangemoedigd om aan het werk te gaan.

Symbaloo lesplan

http://lessonplans.symbaloo.com/marketplace

Voordelen:

 • Keuze groepsniveau (groep 1, 2 …. 8)
 • Duur van de les wordt aangegeven. Fijn voor het inplannen van je weekrooster.
 • Lesdoelen worden duidelijk aangegeven.
 • Klassikaal of zelf aan het werk.
 • Overzichtelijk

Nadelen:

Conclusie:

Als ik kijk naar de 3 tools die nu worden aangeboden in deze bijeenkomst vind ik het belangrijk dat dat de kinderen op een leuke, overzichtelijk en taakgerichte manier kunnen werken. Het moet duidelijk voor de kinderen zijn en niet dat ik als leerkracht de kinderen vaak moet helpen over het gebruik van de website. De online tools vond ik persoonlijk minder passen bij de 21 century skills. De programma’s zijn al voorgeprogrammeerd en de kinderen hoeven alleen de opdracht uit te voeren. De opdrachten hebben wel aspecten van de 21 century skills, maar het kan altijd beter. Persoonlijk vind ik Symbaloo lesplannen het beste passen bij mijn idealen voor een toekomst gerichte les. Ik wil deze online-tool daarom ook gaan inzetten in mijn stagegroep.