Archief van
Tag: Begrijpen

Meten van mediawijsheid bij leerlingen in het basisonderwijs

Meten van mediawijsheid bij leerlingen in het basisonderwijs

Om een beeld te kunnen vormen wat de leerlingen al weten rondom mediawijsheid ben ik gestart met een nulmeting. De meetinstrumenten die ik heb gebruikt waren afkomstig van de volgende bronnen:

Meten van mediawijsheid: https://www.mediawijzer.net/vertrekpunt-mediawijsheid/

Mediawijsheid basisonderwijs – schooltv: https://www.schooltv.nl/link/mediawijsheid-bo/

Het meetinstrument van “Meten van mediawijsheid” is gebaseerd op het model van de tien mediawijsheid competenties van Mediawijzer.net. Persoonlijk vond ik uit deze test de competentiekern; gebruik minder goed terugkomen. Ik vond dat ik de leerlingen op dit gebied in deze test niet goed kon beoordelen. Ik ben dus opzoek gegaan naar vragen die wel gerelateerd waren aan deze competentiegroep. De vragen voor competentiegroep; gebruik zijn grotendeels afkomstig van een quiz van school.tv. Door deze 2 bronnen samen te voegen, is er een meetinstrument ontstaan met 43 vragen, waarvan de eerste 8 vragen algemene informatie geeft over de respondenten zelf en hun mediagebruik. De vragen bevatten bijna allemaal meerdere deelvragen. De vragen zijn opgedeeld in de vier hoofdvaardigheden: begrip, gebruik, strategie en communicatie. Door middel van de vragenlijst wordt de kennis van leerlingen gemeten, bijvoorbeeld gebruik van verschillende apparaten in het algemeen. De vragenlijst is dus niet zozeer gericht op het gebruik van apparaten op de Schelp zelf. De kennis van de kinderen binnen deze vier vaardigheden komt naar voren in het meetinstrument.

Het meetinstrument is afgenomen bij 24 kinderen uit groep 7a. De kinderen hebben allemaal geprobeerd de vragen zojuist mogelijk te beantwoorden. Ook als ze een vraag niet wisten, heb ik er toch op geattendeerd een zo goed mogelijk antwoord te geven, want anders is het bij voorbaat al fout.

Analyse:

Hieronder is het overzicht te vinden van de scores van de 24 kinderen op de 4 competentiekernen binnen mediawijsheid. De eerste 8 vragen van het meetinstrument geeft algemene informatie over de respondenten zelf en hun mediagebruik. Vraag 9 is de start van de vragenlijst. Ik heb de antwoorden van de leerlingen nagekeken en gekeken hoeveel leerlingen een vraag goed hadden beantwoord. Er is kritisch naar de resultaten gekeken.

Als een vraag door alle 24 kinderen van groep 7a goed wordt beantwoord, is de vraag 100% goed gemaakt. Als bijvoorbeeld 7 leerlingen van groep 7a de vraag goed beantwoord, wordt de volgende som uitgevoerd; 7/24×100=29,2%. Dit betekent dat 29,2% de vraag goed had beantwoord van het totaal van de groep. De resultaten zijn precies bereken. Er is kritisch naar de resultaten gekeken om een zo’n goed mogelijk beeld te krijgen van het niveau van de kinderen in deze groep.

Overzicht groep 7a

Hieronder volgt een overzicht van de gemiddelde resultaten van de 24 kinderen in groep 7a.

Competentiekern/ hoofdgroepGemiddelde goed in %
Begrijpen75,2%
Gebruik62,5%
Strategie55,7%
Communicatie58,2%

Uit dit overzicht blijkt dat de competentiekernen: begrijpen en gebruik over het algemeen goed worden beheerst. De kinderen begrijpen wat media met hen kan doen en hoe zij deze kunnen gebruiken. De hoofdgroepen: strategie en communicatie scoren het laagst. Het is nog een voldoende, maar deze 2 hoofdvaardigheden zouden wel meer aandacht kunnen krijgen in de groep. De kinderen van groep 7a vinden het nog lastig om in te zien welke boodschap/doel erachter een mediaconcept zit en voor wie deze boodschap bedoeld is.

Links naar bestanden voor het meten van mediawijsheid in je eigen groep: