Archief van
Categorie: Digitale Geletterdheid

Ochtend in het teken van: Mediawijsheid! – BB

Ochtend in het teken van: Mediawijsheid! – BB

Mediawijsheid – Groep 8 – De Bangert school – 01-06-2017

Samen met een aantal anderen hebben wij samen een ochtend georganiseerd waarin de vaardigheid; mediawijsheid de grootste rol speelde.

Het doel van deze ochtend was: bewustwording van verschillende vormen van mediagebruik en dit kenbaar maken voor iedereen binnen de school.

Samen met de leerlingen zijn wij aan de slag gegaan met de volgende onderwerpen:

  • Social media
  • Cyberbullying
  • Nieuwsinvloeden
  • Fotoshoppen

Andere gebruikten materialen:

Foto’s van de ochtend over: Mediawijsheid!

Meten van mediawijsheid bij leerlingen in het basisonderwijs

Meten van mediawijsheid bij leerlingen in het basisonderwijs

Om een beeld te kunnen vormen wat de leerlingen al weten rondom mediawijsheid ben ik gestart met een nulmeting. De meetinstrumenten die ik heb gebruikt waren afkomstig van de volgende bronnen:

Meten van mediawijsheid: https://www.mediawijzer.net/vertrekpunt-mediawijsheid/

Mediawijsheid basisonderwijs – schooltv: https://www.schooltv.nl/link/mediawijsheid-bo/

Het meetinstrument van “Meten van mediawijsheid” is gebaseerd op het model van de tien mediawijsheid competenties van Mediawijzer.net. Persoonlijk vond ik uit deze test de competentiekern; gebruik minder goed terugkomen. Ik vond dat ik de leerlingen op dit gebied in deze test niet goed kon beoordelen. Ik ben dus opzoek gegaan naar vragen die wel gerelateerd waren aan deze competentiegroep. De vragen voor competentiegroep; gebruik zijn grotendeels afkomstig van een quiz van school.tv. Door deze 2 bronnen samen te voegen, is er een meetinstrument ontstaan met 43 vragen, waarvan de eerste 8 vragen algemene informatie geeft over de respondenten zelf en hun mediagebruik. De vragen bevatten bijna allemaal meerdere deelvragen. De vragen zijn opgedeeld in de vier hoofdvaardigheden: begrip, gebruik, strategie en communicatie. Door middel van de vragenlijst wordt de kennis van leerlingen gemeten, bijvoorbeeld gebruik van verschillende apparaten in het algemeen. De vragenlijst is dus niet zozeer gericht op het gebruik van apparaten op de Schelp zelf. De kennis van de kinderen binnen deze vier vaardigheden komt naar voren in het meetinstrument.

Het meetinstrument is afgenomen bij 24 kinderen uit groep 7a. De kinderen hebben allemaal geprobeerd de vragen zojuist mogelijk te beantwoorden. Ook als ze een vraag niet wisten, heb ik er toch op geattendeerd een zo goed mogelijk antwoord te geven, want anders is het bij voorbaat al fout.

Analyse:

Hieronder is het overzicht te vinden van de scores van de 24 kinderen op de 4 competentiekernen binnen mediawijsheid. De eerste 8 vragen van het meetinstrument geeft algemene informatie over de respondenten zelf en hun mediagebruik. Vraag 9 is de start van de vragenlijst. Ik heb de antwoorden van de leerlingen nagekeken en gekeken hoeveel leerlingen een vraag goed hadden beantwoord. Er is kritisch naar de resultaten gekeken.

Als een vraag door alle 24 kinderen van groep 7a goed wordt beantwoord, is de vraag 100% goed gemaakt. Als bijvoorbeeld 7 leerlingen van groep 7a de vraag goed beantwoord, wordt de volgende som uitgevoerd; 7/24×100=29,2%. Dit betekent dat 29,2% de vraag goed had beantwoord van het totaal van de groep. De resultaten zijn precies bereken. Er is kritisch naar de resultaten gekeken om een zo’n goed mogelijk beeld te krijgen van het niveau van de kinderen in deze groep.

Overzicht groep 7a

Hieronder volgt een overzicht van de gemiddelde resultaten van de 24 kinderen in groep 7a.

Competentiekern/ hoofdgroepGemiddelde goed in %
Begrijpen75,2%
Gebruik62,5%
Strategie55,7%
Communicatie58,2%

Uit dit overzicht blijkt dat de competentiekernen: begrijpen en gebruik over het algemeen goed worden beheerst. De kinderen begrijpen wat media met hen kan doen en hoe zij deze kunnen gebruiken. De hoofdgroepen: strategie en communicatie scoren het laagst. Het is nog een voldoende, maar deze 2 hoofdvaardigheden zouden wel meer aandacht kunnen krijgen in de groep. De kinderen van groep 7a vinden het nog lastig om in te zien welke boodschap/doel erachter een mediaconcept zit en voor wie deze boodschap bedoeld is.

Links naar bestanden voor het meten van mediawijsheid in je eigen groep:

Handleiding – Dagje naar London! – BB

Handleiding – Dagje naar London! – BB

Dagje naar London – Bovenbouw

Naar aanleiding van het TPACK model is deze les o.a. tot stand gekomen. Ik heb deze les gegeven als aardrijkskunde les bij het thema: Engeland.

De volgende lesdoelen worden bereikt tijdens deze les:

kerndoel 50: De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen
de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en
ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.      
De kinderen kennen/weten na afloop van de les:
Weten waar Londen ligt
Weten welke bezienswaardigheden er allemaal zijn in Londen
De kinderen kunnen na afloop van de les:
Kunnen werken met kaarten
Kunnen het Verenigd koninkrijk op verschillende manieren beoordelen
en opzoeken in een atlas
Visualiseren, analyseren en (interpreteren)  

No Kidding

No Kidding

No Kidding – Workshop – 04-04-2017

Vandaag heb ik een workshop bijgewoond over kindermishandeling. Ik twijfelde eerst of ik naar deze workshop zou gaan, maar mijn gevoel vertelde mij dat ik moest gaan. Dit gevoel was juist. Ik vond het een indrukwekkende workshop met veel respect naar de ervaringsdeskundige en naar de openheid van iedereen die naar deze workshop was gekomen. Kindermishandeling kun je niet zien of horen, maar het is een kwestie van aanvoelen. Fysiek voel je of een kind een vorm van kindermishandeling meedraagt. Dit kan een gevoel in je buik of bij je hart zijn, maar ook spanning in je spieren of dat je langzaam gaat ademhalen. Het is in ieder geval een gevoel die je niet weg moet stoppen, want meestal is wat je gevoel zegt WAAR!

Leerlingen die worden mishandeld zijn vaak erg eenzaam. Ze worden verwaarloosd en kunnen eigenlijk alleen maar overleven.

Daarom is het belangrijk dat wij als toekomstige leerkracht deze leerlingen vertrouwen bieden en de leerling veilig laten voelen. Ga niet meteen in oplossingen denken of ik moet nu iets groots ondernemen, NEE. Kleine stappen zorgen voor grote winst, bij jezelf en zeker bij het kind.  Een compliment is soms al genoeg.

Deze workshop heeft veel indruk op mij gemaakt. In het begin voelde ik er eigenlijk nog niets bij, maar naderhand merkte ik dat ik gespannen kaken kreeg en zelfs een onderbuik gevoel. Dit kwam waarschijnlijk door alle heftige indrukken. Ik kwam mijzelf ook een beetje tegen. Kindermishandeling is eigenlijk veel dichterbij dan je eigenlijk denkt. In mijn gezin, naasten en familie komt het ook voor. Niet heel groot, maar deze gebeurtenissen en verhalen maken mij wel sterker om goed in het leven te staan en andere kinderen/ mensen te helpen.

Ik wil daarom een NO KIDDING held worden en kinderen doormiddel van kleine stappen te ondersteunen, want dat zorgt voor de grootste winst!

Als ik toekomstgericht onderwijs en moderne media zou koppelen aan dit onderwerp zou de volgende 21 century skill een rol gaan spelen: Mediawijsheid. Sommige kinderen raken in aanraking met seksuele mishandeling. Dit kan het aanraken van geslachtsorganen zijn, maar ook het bekijken van porno op het internet. Hoe laat je de kinderen in de klas omgaan met het internet? Wat zijn de gevaren? Hoe kun je de kinderen bewust om laten gaan met internet en social media?

Ik wil dit bericht graag afsluiten met de volgende video van Wentworth Miller over: Us and Me.

https://www.goalcast.com/2017/02/15/wentworth-miller-message-love-tolerance/