Archief van
Categorie: Digitale didactiek

Uitlokken van conflicten (ludodidactiek) – BB

Uitlokken van conflicten (ludodidactiek) – BB

Uitlokken van conflicten – Ludodidactiek – Bovenbouw

Bij ludodidactiek zijn de volgende punten belangrijk voor de motivatie van leerlingen: interactie, competitief, relatie, autonomie en gedrag. Ik heb samen met Kim Ursem een handleiding gemaakt over het uitlokken van conflicten bij kinderen. Hier komen interactie, competitief, relatie en voornamelijk gedrag in terug. Onze onderzoeksvraag was toen:

Hoe reageren kinderen op situaties die een conflict uitlokken en hoe wordt dit conflict opgelost?

Deze didactiek sluit heel erg aan bij dit onderzoek. De mechanics, dynamics en Aestetics komen in dit onderzoek duidelijk terug.

Symbaloo lesplan – Recyclen – MB/BB

Symbaloo lesplan – Recyclen – MB/BB

Symbaloo lesplan – Recyclen – Middenbouw en Bovenbouw

Door middel van de theorie van Mayer en het platform van Symbaloo lesplan is het mogelijk om kinderen met een activerende werkvorm zelfstandig aan het werk te zetten waarbij ze ook de gestelde lesdoelen zelf kunnen bereiken. Je kunt als leerkracht lesplannen maken en delen met elkaar, maar hoe leuk zou het zijn als kinderen zelf een lesplan maken!

De koppeling met de theorie van Mayer en het Symbaloo lesplan staat hieronder beschreven:

RepresentatieGebruik zoveel woorden als afbeeldingen.
De les is gemaakt met symbaloo, daarin heb ik bij elke vraag een afbeelding of video geplaatst.
ContiguïteitPresenteer de woorden en afbeeldingen gelijkertijd
In de video’s worden afbeeldingen/frames achter afgespeeld in combinatie met gesproken tekst en een achtergrond stem geeft verdere informatie.
Modaliteitwoorden liever auditief dan geschreven tekst.
De informatie wordt auditief aangereikt en wordt visueel ondersteund
Redundantiegesproken tekst behoeft geen geschreven tekst meer
Na een video zijn er alleen vragen en geen extra informatie.

Link naar Symbaloo lesplan – Recyclen: http://lessonplans.symbaloo.com/preview/L39216/

Inloggen voor leerlingen/studenten: https://lessonplans.symbaloo.com/

Handleiding – Dagje naar London! – BB

Handleiding – Dagje naar London! – BB

Dagje naar London – Bovenbouw

Naar aanleiding van het TPACK model is deze les o.a. tot stand gekomen. Ik heb deze les gegeven als aardrijkskunde les bij het thema: Engeland.

De volgende lesdoelen worden bereikt tijdens deze les:

kerndoel 50: De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen
de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en
ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.      
De kinderen kennen/weten na afloop van de les:
Weten waar Londen ligt
Weten welke bezienswaardigheden er allemaal zijn in Londen
De kinderen kunnen na afloop van de les:
Kunnen werken met kaarten
Kunnen het Verenigd koninkrijk op verschillende manieren beoordelen
en opzoeken in een atlas
Visualiseren, analyseren en (interpreteren)  

Ludodidactiek

Ludodidactiek

Gastspreker: Robert Stieltjes – 20-03-2017

Wat is Ludodidactiek?

Ludodidactiek is een bijzondere vorm van het ontwerpen van leerprocessen waarbij gebruik wordt gemaakt van ontwerpprincipes en -methoden die ten grondslag liggen aan het ontwerpen van games. Het doel is de motivatie van de leerlingen en de retentiewaarde van de leerstof vast te houden en te vergroten.

Play is the highest form of research” Albert Einstein

Leerlingen leren veel meer door er een spel van te maken. Bijvoorbeeld: propje in de prullenbak gooien (mikken) of op de witte strepen van het zebrapad te lopen (coördinatie van plaatsing voeten).

5 belangrijke punten voor het ontwerpen van een les waarbij je inspeelt op de motivatie van leerlingen zijn:

 • Interactie
 • Competitief
 • Relatie
 • Autonomie
 • Gedrag

Mario Kart bijvoorbeeld. Het is eigenlijk een frustrerend spelletje. Je valt in het ravijn, wordt aan de kant gebeukt, rijdt over een banaan heen etc. Het gedrag dat hier wordt uitgelokt is frustratie. Ondanks deze frustratie gaat waarschijnlijk de leerling door met het spel. Er zit namelijk een wedstrijdverband in en je kunt het altijd nog een keer opnieuw proberen. Ook kunnen andere leerlingen meedoen aan het spel en het zorgt voor interactie onderling.

Wat er eigenlijk gebeurd bij Mario Kart is de recoverable loss. Je hebt verloren, omdat de strategie die je had bedacht niet werkte. Doordat je het spel opnieuw kunt gaan spelen, kun je een andere strategie bedenken. Dit is een belangrijk aspect van de autonomie bij kinderen.

Naast dit voorbeeld en de begrippen is er een lesanalysemodel waarbij er kan worden ingespeeld op de motivatie bij leerlingen. In dit model zijn de volgende begrippen erg belangrijk:

 • Mechanics: Regels, opstellingen, spullen, ruimte
 • Dynamics: Wat doen de kinderen n.a.v. de mechanics
 • Aestetics: Hoe ervaren, voelen de kinderen zich?

Hieronder staat het lesanalysemodel en de klasinschaling:

Ik wil dit bericht graag eindigen met de volgende quote:

Websites/Online Tools voor het ontwerpen van een les

Websites/Online Tools voor het ontwerpen van een les

Webpaden

ehttp://webje.yurls.net/l/page/

Voordelen:

 • Nodige informatie verzamelen voor het Webpad. Tekstverwerken speelt een belangrijke rol.
 •  Oplossingsvaardigheden worden toegepast.

Nadelen:

 • Onduidelijke voorpagina. Heel druk geïllustreerd.
 • Veel proberen en doorklikken voordat je pas resultaat ziet.
 • Veel opdrachten staan door elkaar en niet bij thema opgeslagen.
 • Onaantrekkelijk voor leerlingen

Webkwestie

http://webkwestie.nl/

Voordelen:

 • Niveaus worden duidelijk aangegeven (basisonderwijs, voortgezet onderwijs etc.)
 • Vakkenkeuze
 • Indeling van de kwestie wordt duidelijk aangegeven
 • Geschikt voor leerlingen die zelfstandig aan het werk willen en oplossend gericht aan het werk willen.

Nadelen:

 • Groepskeuze wordt niet aangeven op de site
 • Niet zo aantrekkelijk. Je wordt niet door de site aangemoedigd om aan het werk te gaan.

Symbaloo lesplan

http://lessonplans.symbaloo.com/marketplace

Voordelen:

 • Keuze groepsniveau (groep 1, 2 …. 8)
 • Duur van de les wordt aangegeven. Fijn voor het inplannen van je weekrooster.
 • Lesdoelen worden duidelijk aangegeven.
 • Klassikaal of zelf aan het werk.
 • Overzichtelijk

Nadelen:

Conclusie:

Als ik kijk naar de 3 tools die nu worden aangeboden in deze bijeenkomst vind ik het belangrijk dat dat de kinderen op een leuke, overzichtelijk en taakgerichte manier kunnen werken. Het moet duidelijk voor de kinderen zijn en niet dat ik als leerkracht de kinderen vaak moet helpen over het gebruik van de website. De online tools vond ik persoonlijk minder passen bij de 21 century skills. De programma’s zijn al voorgeprogrammeerd en de kinderen hoeven alleen de opdracht uit te voeren. De opdrachten hebben wel aspecten van de 21 century skills, maar het kan altijd beter. Persoonlijk vind ik Symbaloo lesplannen het beste passen bij mijn idealen voor een toekomst gerichte les. Ik wil deze online-tool daarom ook gaan inzetten in mijn stagegroep.

Model van Mayer en TPACK

Model van Mayer en TPACK

Het model van Mayer (cognitieve multimediatheorie)

Het belangrijkste uit dit model vind ik de effectieve multimedia principes. Deze principes zijn bedoeld om het werkgeheugen van de kinderen te minimaliseren en om een les te ontwerpen.

 1. Representatie – Gebruik zoveel woorden als afbeeldingen
 2. Contiguïteit – Presenteer de woorden en afbeeldingen gelijkertijd
 3. Coherentie – Gebruik geen ongerelateerd materiaal
 4. Modaliteit – woorden liever auditief dan geschreven tekst
 5. Redundantie –  gesproken tekst behoeft geen geschreven tekst meer
 6. Segmentatie – informatie opdelen in betekenisvolle delen

Het TPACK model

Het belangrijkste uit het TPACK model vind ik de combinatie van didactiek, ICT en vakinhoud bij het ontwerpen van een les. Hoe kun je bij het vak; bewegingsonderwijs, ICT en didactiek ook een bepaalde rol spelen? Hier kun je over nadenken als leerkracht en wat de mogelijkheden zijn.